1.    Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Niniejszy dokument opisuje sposób w jaki BestBet Sp. z o.o. (dalej: “BestBet”) wykorzystuje dane swoich klientów na stronie internetowej www.bestbet24.pl (dalej: “Strona internetowa BestBet”), jej wersji mobilnej i aplikacji mobilnej, umożliwiających zawarcie zakładów bukmacherskich. Dane klientów są przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


2.    Kto jest Administratorem Twoich danych

Administratorem danych osobowych jest BestBet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Solec 18 lok. U52, 00-410 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627848, NIP 5272774913, Regon 364990408, kapitał zakładowy 2 005 000,00 zł

W przypadku pytań lub próśb związanych z przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się na adres e-mail: iod@bestbet24.pl.

Klient BestBet ma obowiązek zapoznania się z niniejszą polityką prywatności BestBet.

Użytkowanie systemu oznacza, że klient zapoznał się i akceptuje politykę prywatności BestBet i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.


3.    W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane

Użytkownik może przeglądać Stronę internetową BestBet bez udostępniania danych osobowych.  Jeżeli klient zawiera zakłady za pośrednictwem Strony internetowej BestBet, jej wersji mobilnej lub aplikacji mobilnej, wówczas BestBet przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • korzystanie ze Strony internetowej BestBet – dane osobowe, jak również adres IP, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, oraz lokalizację. Dane te gromadzone są w celach:
  • administracyjnych, diagnostycznych oraz statystycznych;
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na stronie internetowej BestBet24;
  • rejestracji i założenia konta oraz uwierzytelnienia klienta w aplikacji i na Stronie internetowej BestBet;
  • marketingowych usług BestBet za zgodą klienta;
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniem – uzasadniony interes Administratora;
  • skutecznej komunikacji pomiędzy Administratorem danych a klientem.
Podstawą prawną przetwarzania danych klienta jest:
 • niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonywaniem umowy na świadczenie usług w Sieci Internet (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jak również wynikające z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • zgoda klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w związku z weryfikacją tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości, tylko w zakresie danych wymaganych przepisami prawa:
  • w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prowadzenie analiz aktywności i preferencji w ramach świadczonych usług;
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f RODO) – uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw;
  • w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prowadzenie marketingu bezpośredniego do klienta przez Administratora;
  • w celu kierowania do klienta treści marketingowych po zaakceptowaniu dodatkowych zgód (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu zapewnienia skutecznej komunikacji pomiędzy klientem a Administratorem (art. 6 ust. lit. f RODO) – do realizacji wsparcia technicznego, obsługi zgłoszeń, składania reklamacji oraz udzielania informacji o usługach i produktach oferowanych przez Administratora poprzez obsługę klienta.
Strona Internetowa BestBet wykorzystuje rozwiązania monitorujące zachowania klienta pozwalające na profilowanie, jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującego skutki prawne.


4.    Jak długo przetwarzamy dane klienta?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu ich przetwarzania. Dane o kliencie są przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu wycofania zgody lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych, w momencie, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w sytuacji, kiedy dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po ustaniu tego okresu dane klientów są usuwane lub zanonimizowane.


5.    Dlaczego potrzebujemy dokument tożsamości klienta?

Dokument tożsamości jest niezbędny do potwierdzenia faktu pełnoletności, co jest wymagane przez zapisy Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  Na mocy tej Ustawy, przed przystąpieniem do udziału w grach realizowanych w sieci Internet, niezbędne jest potwierdzenie tożsamości klienta. Podanie danych osobowych przez klienta w procesie rejestracji jest dobrowolne, jednakże brak podania wymaganych danych skutkuje uniemożliwieniem korzystania w pełnym zakresie z serwisu Internetowego.


6.    Dane zbierane z dokumentu tożsamości

W celu potwierdzenia zgodności danych wpisanych przez klienta na formularzu rejestracyjnym, w procesie potwierdzenia tożsamości, zbieramy dane które są niezbędne w tym procesie: imię, nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego.


7.    Dane zbierane dodatkowo

W celu wypełnienia ciążących na BestBet obowiązków prawnych, jakich jak:
 • wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej;
 • prowadzenie ewidencji wypłaconych wygranych powyżej kwoty 2280 zł;
 • weryfikacja pełnoletności klienta zawierającego zakłady;
 • zapewnienie zgodności z przepisami: Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawie o grach hazardowych, Ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, Ustawie o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej.
Spółka przetwarza dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, numer rachunku bankowego, historia zakładów, wartość i data uzyskanej i wypłaconej wygranej, oraz adres IP.

Adres poczty elektronicznej, jest niezbędny do realizacji funkcjonalności konta w serwisie Internetowym, a numer telefonu wykorzystywany jest do realizacji niektórych funkcjonalności serwisu, w tym realizacji marketingu bezpośredniego, w przypadku wyrażenia zgody na te działania.


8.    W zakresie danych, do czego masz prawo?

W zakresie przetwarzania danych, klient ma prawo do:
 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator informuje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
 • uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • korygowanie danych– na tej podstawie Administrator zobowiązany jest usuwać niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • usunięcia danych – klient może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do realizowania celów, na podstawie których zostały zebrane;
 • ograniczenie przetwarzania – klient może zażądać ograniczania przetwarzania danych w ramach operacji wykonywanych na danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – klient, którego dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – klient, którego dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wycofania zgody – klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, jeśli była ona wyrażona poprzez wrażenie zgody. Klient ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie;
 • skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9.    Pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies (ciasteczka) są informacjami tekstowymi, wysyłanymi przez stronę internetową i zapisywane przez przeglądarkę internetową po stronie użytkownika.

Mechanizm cookies umożliwia utrzymanie sesji użytkownika, dzięki czemu nie ma potrzeby logowania się na każdej podstronie Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje zapisywane w cookies są przechowywane na stałe i wykorzystywane nawet po zamknięciu Strony internetowej BestBet bądź jej wersji mobilnej.

Dane przechowywane w cookies nie mają żadnego wpływu na ustawienia i funkcjonowanie zainstalowanego w komputerze użytkownika oprogramowania. Zasięg ich działania ogranicza się wyłącznie do przeglądarki internetowej i strony, która je zainstalowała.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
 • dostosowania zawartości do preferencji klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

BestBet wykorzystuje cookies do przechowywania informacji o użytkowniku korzystającym w danym momencie z serwisu Internetowego. W tym celu witryna wykorzystuje narzędzie Google Analytics (http://www.google.com/analytics/) która korzysta z mechanizmu cookies.

Z reguły, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na komputerze użytkownika. Użytkownicy strony www.bestbet24.pl mogą w każdej chwili dokonać zmiany tych ustawień. Popularne przeglądarki internetowe umożliwiają automatyczne dopuszczenie zapisu plików cookies, blokowanie bądź automatyczną obsługę, jak również każdorazowe potwierdzanie możliwości ich zapisania na komputerze użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. W przypadku, gdy Użytkownik niedokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.

Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej BestBet i jej wersji mobilnej.

Informacje zapisywane w plikach cookies i wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby serwisu Internetowego.